Home » Zeskamp » Reglement Zeskamp

Reglement Zeskamp

Teams & verantwoordelijkheden:

 • Ieder team mag bestaan uit 6 a 10 personen + 1 coach (Deze coach mag zowel een man als vrouw zijn, minimale leeftijd hiervan is 18 jaar.)
 • Gelieve na opgave van je team, binnen 14 dagen het inschrijfgeld over te maken op rek. nr.: NL94RABO0152144706 (IBAN) t.b.v. Stichting PrimeraPOP o.v.v. Zeskamp + Teamnaam
 • Het laten deelnemen van verschillende ploegleden c.q. reserves op verschillende wedstrijdonderdelen is toegestaan.
 • Enkel de team captain mag corresponderen met de wedstrijdleiding.
 • Bij elk spel staan een of meerdere juryleden.
 • Deze hebben de leiding bij dat spel en maken de definitieve beslissingen.
 • Elk team heeft de verantwoordelijk tijdig aanwezig te zijn bij een spel.
 • Indien een team niet tijdig aanwezig is bij een spel, dan mag dit team wel starten, maar krijgen zij geen extra tijd.

 

wedstrijdverloop:

 • De teamcaptain is het contactpersoon voor de organisatie. De teamcaptain zorgt ervoor dat zijn team bij elk spel op tijd aanwezig is.
 • Bij aanvang van de spellen zal er een centraal sirenesignaal worden gegeven. Daarnaast geven scheidsrechters ook een signaal. Dit signaal dient te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is verboden om je vóór, tijdens of na spellen op de spelonderdelen te bevinden als men hier  niet is ingedeeld.
 • Niet aanwezig bij een spelonderdeel worden er 0 pnt. opgeschreven voor het team. Spellen kunnen op het einde van de zeskamp niet meer worden ingehaald.

 

Technische gebreken:

 • Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle ploegen kan worden gespeeld, komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen.

 

Verzekering & schade:

 • Deelname is op eigen risico en de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. Schade die door één of meerdere deelnemers aan elke van de aanwezige materialen wordt toegediend is voor eigen kosten.

 

Leeftijden, drankvoorzieningen en overige: 

 • Het terrein is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Aan personen jonger dan 18 jaar zal geen alcohol worden verkocht.
 • Bij twijfel dient u altijd uw legitimatie te laten zien. Kunt u dit niet, dan zal er geen alcohol verstrekt worden
 • Eigen versnaperingen cq drank is verboden op het terrein .
 • Het is verboden om op of om het evenemententerrein bouwketen,(party)tenten, voertuigen e.d. te plaatsen op of om het BWF terrein.
 • Laat het terras staan op de daarvoor bestemde plaats.

 

Onvoorzien:

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 

Jury:

 • Behandel de juryleden die bereid zijn gevonden om mee te helpen aan de zeskamp a.u.b. met respect (het is al erg lastig om mensen hiervoor te vinden), een discussie kan altijd plaatsvinden en mag alleen worden gevoerd door de coach. Bij het uitschelden en verwensen van diverse ziektes richting de jury wordt men met het gehele team uit de zeskamp gehaald.
 • Let als teamleden ook op elkaar en corrigeer elkaar waar nodig is.